علاوه بر وجود رستورانی در داخل هتل، رستورانی مجهز تر و بزرگتر نیز در مجاورت هتل وجود دارد که در صورت نیاز، امکان استفاده از آن برای گروه­ها وتیم­های ورزشی مقدور خواهد بود. تصاویر زیر مربوط به رستوران داخل هتل می باشد.

resturant