اطلاعیه
فروردین۲۷

 باستحضار میرساند، هتل پــژوهش طبق مقررات و ضوابط  داخـلی خود، از پذیرش زوج های که عقدنامه موقت  دارند معـذور می باشد، و حتی رزرو تائید شده توسط مراکز رزرو هتل و آژانسها، و یا رزروهایی که بطور مستقیم از هتل گرفته شده باشد، و مـهمان آن رزرو ، با عقدنامه موقت به هتل مراجعه کند، بی اعتبار بوده و هزینه آن سوخت خواهد شد و به هیچ عنوان قابل برگشت نیست.

بنابراین پیشنهاد میگردد در زمان هماهنگی اولیه جهت رزرو، در این خصوص دقت لازم به عمل آید تا از بروز هرگونه مشکل جلوگیری گردد، بدیهی است هتل پژوهش مسئولیت، هــرگونه بی دقتی در این خصوص را به عهده نخواهد گرفت