ارتباط با ما

 مسیر اول : تهران: کیلومتر ۱۵ اتوبان تهران – کرج ، بعد از پیکانشهر ، خروجی شهرک علم و فناوری پژوهش (بلوار پژوهش) ،داخل پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ، هتل پژوهش

مسیر دوم :  تهران: اتوبان همت (شهید خرازی) بعد از دریاچه خلیج فارس و شهرک شهید باقری، بلوار پژوهش (ضلع جنوبی اتوبان) ، داخل پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ، هتل پژوهش

تلفن:۸۸ -۴۴۷۸۷۰۸۶۰۲۱               فکس: ۴۴۷۸۷۰۷۲۰۲۱  

۰۲۱-۴۴۷۸۷۰۶۶-۴۸۶۶۲۲۱۷      
ایمیل: info@pazhouheshhotel.ir   تماس ضروری (همراه مديريت): ۰۹۱۲۲۸۹۳۳۰۸-۰۹۳۵۲۳۲۹۸۹۶

آدرس